D/S "Styrbjørn"

D.S.Styrbjörn ble bygget for det svenske gruve og jernbaneselskapet,Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösund,for å betjene malmtrafikken på Narvik havn.
Overleveringen den 27/7 1910 var til eiernes største tilfredshet.Og ble viet stor oppmersomhet, da dette var datidens største og sterkeste slepebåt.
Allerede 30/7 var Styrbjörn på plass i Narvik.
Styrbjörn ble senket av tyske styrker på Narvik havn den 14 april 1940.
Allerede i juli samme år ble båten hevet og satt i stand ved Kaarbø mek. i Harstad.
Resten av krigen tjenestegjorde den under tysk kommando.
Ved krigens slutt ble den tilbakelevert sine eiere.
Sommeren 1950 gikk Styrbjörn til Göteborg for en omfattende modernisering.
Det originale maskineriet ble beholdt.
Den 24 / 10 1963 ble Styrbjörn solgt til Høvding Skipsopphugging,Sandnessjøen. Den skiftet nå til norskt flagg og ble omdøpt til Atlet .
Etter noen års virke for sin nye eier gikk Styrbjörn i opplagsbøyene i Meisfjorden og ventet på å bli hugget.
Norsk Veteranskibsklub kjøpte båten i 1979 og ble gitt tilbake sitt originale navn.
D.S.Styrbjörn står på Riksantikvarens liste over verneverdige skip.
Styrbjörn skal være et levende museum.
Sommeren 2005 gikk Styrbjørn sin nye "jomfrutur" og deltok på Forbundet Kystens landsstevne i Kalvåg og Nordsteam 2005 i Bergen.
I 2007 fikk Styrbjørn sitt permanente fartssertifikat og deltok på Nordsteam i Göteborg.
Styrbjørn har sin faste plass sammen med Børøysund på Akershusstranda.
Båten blir restaurert av klubbens medlemmer på dugnadsbasis.