28.04.08

Frimerke med DS Børøysund
Som 100-årsjubilant kommer D/S Børøysund på frimerke nå til våren. Posten gir ut en motivserie om jubilanter innen samferdsel, og der har vi fått plass, sammen med de andre hundreåringene, D/S Oster, Thamshavnbanen og Rutebilenes forening. Valøren for frimerket med D/S Børøysund satte Posten til kr. 7.00, hvilket betyr at vi vil bli godt kjent blant alle vanlige kort- og brevskrivere. Postens frimerketjeneste vil i tillegg gi ut andre filatelistiske produkter, både for allment salg og spesielt for oss, til salg vårt eget postkontor. Til vårt salg vil vi bestille egne førstedagskonvolutter med trykk av D/S Børøysund og det nye frimerket, samt et presentasjonssett med det nye frimerket og med tekst om båtens historie. I tillegg produserer Posten et samlesett med kort tekst om motivene og alle de fire nye frimerkene, samt en nydelig ”Gullkonvolutt”, også med alle fire frimerkene.

Alle disse produktene blir det mulig å få kjøpt på ”førstedagen”, den 6. juni d.å.
Da vil Postens filatelitjeneste legge sitt arrangement i forbindelse med utgivelsen av frimerkene til Nordre Akershus kai og D/S Børøysund. Arrangementet går fra kl. 13.00 til kl. 16.00. Posten stiller med egen stand på kaia, med salgsboder, hvor de tre kunstnerne som har laget frimerkene vil sitte og signere kort og brev. Som hyggelig blikkfang og ekstra attraksjon kommer også to av veteranpostbilene. Posten annonserer bredt (fått bl.a. 900 brosjyrer fra oss) og vi regner med at det blir stor tilstrømning av både samlere og vanlig publikum.

Vi kommer til å delta, med åpne båter, vårt eget poststempel, kafeteria, salg, stands, utstillinger – og ikke minst med et nyrestaurert postkontor. Det skal bli gildt. Det kommer til å bli en hyggelig dag med stor aktivitet på kaia. Vi trenger mange hender til å gjennomføre arrangementet, men samtidig er dette en unik mulighet til å vise oss frem, våre båter og hva vi arbeider med.

Alle er hjertelig velkommen til Nordre Akershus kai og våre båter den 6. juni, både som aktivt mannskap og som publikum.


Se også betillingsinfo på Posten.no