26.02.14

Jubileumslotteri

Bakgrunn: Norsk Veteranskibsklub er 50 år i 2014. I den anledning har klubben satt i gang et jubileumslotteri. Lotteriet er godkjent av Lotteritilsynet som et lotteri i kategorien «Smålotteri».

Formål: Overskuddet fra lotteriet vil gå til bevaringen av veteranskipene DS Børøysund (1908) og DS Styrbjørn (1910).

Organisering:
NVSK har fått tillatelse til å selge inntil 4.000 lodd a kr 50,00. Navn og kontaktinformasjon om hver loddkjøper blir notert i loddbøkene. Salgsperiode for lotteriet er 1. april til 31. desember 2014.

Trekning skjer på Politihuset i Oslo (Oslo Politidistrikt) 20. januar 2015. Eventuelle usolgte lodd vil inngå i trekningen. Trekningslisten vil bli bekjentgjort på klubbens nettside: www.nvsk.no. Vinnerne vil bli kontaktet på bakgrunn av den kontaktinformasjonen som er notert i loddbøkene. Gevinstene utleveres i Oslo mot overlevering av originallodd. Gevinster må være hentet innen 1. oktober 2015. Uavhentede gevinster samt gevinster på eventuelle usolgte lodd tilfaller NVSK/Fondet.

Gevinster: Lotterigevinstene er i hovedsak basert på kunst (litografier med maritime motiver) stilt til rådighet for lotteriet av NVSKs Fond. Det er totalt 46 gevinster med en samlet verdi på kr 95.100,00.

Nedenfor følger en fullstendig oversikt over lotterigevinstene:

Gevistnummer Verdi
1.NVSKs kunstmappe, innrammet (5 litoer m/bl.a.
DS Hestmanden)
12.000
2.NVSKs kunstmappe, uinnrammet (5 litoer m/bl.a.
DS Hestmanden)
8.000
3.NVSKs kunstmappe , uinnr. (5 litoer m/bl.a.
DS Børøysund I)
7.500
4.NVSKs kunstmappe , uinnr. (5 litoer m/bl.a.
DS Børøysund II)
7.000
5. Maleri Karl Erik Harr, Kystlandskap, innrammet, rammemål 38x29 cm 6.000
6. Karl Erik Harr: D/S Børøysund I (lito), innrammet 5.500
7. Karl Erik Harr: D/S Børøysund II (lito), innrammet 5.000
8. Karl Erik Harr D/S Styrbjørn (lito), innrammet 4.000
9. Hans Gerhard Sørensen: Skarver (lito), innrammet 3.500
10.-12. D/S Styrbjørn, uinnrammet 9.000
13. Hans Gerhard Sørensen, Skarver, uinnrammet 2.500
14. Dag Rødsand, Mot Skrova, innrammet 2.000
15. Bjørn Willy Mortensen, Verandautsikt, innrammet 1.900
16. Geir Kleppan, Båter i opplag, innrammet 1.700
17.-21. Dag Rødsand, Mot Skrova, uinnrammet 5.500
22.-26. Bjørn Willy Mortensen, Verandautsikt, uinnrammet 5.000
27.-31. Geir Kleppan, Båter i opplag, uinnrammet 4.500
32.-36. Karl Erik Harr: Møte i leia, reproduksjon 1.500
37.-46. Børøysundboken 3.000


Sum 95.100

Dette gir 46 gevinster med en totalverdi på kr 95.100. En høy gevinstutbetaling i forhold til totalt loddsalg (47,5 %).

Kjøp av lodd: Du kan kjøpe lodd enten direkte om bord på DS Børøysund (Postkontoret) i forbindelse med turer, stevner eller åpent skip i sommer, eller du kan bestille lodd (antall, navn og adresse/telefon) :

e-mail: nvsk@nvsk.no

Post: NVSK, Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Nærmere presentasjon av bildene: