Sommertur 2011
Se tekst og flere bilder

Årets første tur
Se mer

Et vellykket kystkulturstevne ble gjennomført lørdag 10. september

Tidligere nyhets artikler på nvsk.no.DS. BØRØYSUND DS.STYRBJØRN

Tidligere artikkel på nvsk.no Dato publisert

Årsberetning 2007 ( del 1 ) 05.12.07

Årsberetning 2007 ( del 2 ) 05.12.07

Frimerke med DS Børøysund 28.04.08

Tv Dolumentar om "DS Børøysund"  11.12.08

Sikkerhetsmøte, tirsdag 13. september

SIKKERHET på dekk og i maskin

I mai i år arrangerte Norsk Veteranskibsklub et sikkerhetsmøte for alle sine dekksfolk.
Møtet var meget vellykket og lærerikt. Vi gjennomgikk forskjellige ting som ny alarmplan, sikkerhetssjekk før avgang, sjekkliste for mannskaper, passasjerer på broa – distraherende for navigatør og rormann, oversikt over kritiske komponenter/systemer, NOR lista, kurs, etc. etc.

Tirsdag den 13. september 2011 kl. 1800 skal vi arrangere et tilsvarende kurs for maskinfolk.
Møtet holdes i skur 28 på Nordre Akershus kai, og er åpent for alle som jobber, mye eller lite, i maskinen på et eller begge fartøyene våre

Da skal vi gjennomgå bl.a.:
- Damp dreper – hvordan gardere seg mot dampulykker
- Sikkerhetstiltak knyttet til kommunikasjon, manøvrering etc.
- Rekruttering og opplæring av nye maskinfolk
- Maskinistutdanningen som nå er gjennomført på Vestlandet, er det noe for oss
- Finnes det en fasit for hvordan man skal fyre?
- Tilstand og planlagt maskinoverhaling på Børøysund
- Tilstand og planlagte maskinarbeider på Styrbjørn
- Alarmplan og sjekkliste for mannskaper
- Regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyr
- Oversikt over kritiske komponenter/systemer
- Passasjerer i maskin - risiko og begrensninger
- Øvelser, NOR-lista, kurs, etc., etc.

Sikkerhetsutvalget i NVSK består av Øyvind Ødegård, Magne Hansen, Laila Andresen, Erik Steen, Arnold Lindner og Eivind Lande.
 

OSLO KULTURNATT 2011
Fredag 16. september

På Nordre Akershus kai fra kl. 1700 til 2300.
"Børøysund" og "Styrbjørn" vil begge være åpne for publikum. Gå fritt omkring overalt på båtene, det vil være folk tilstede som forteller om restaureringen og historien.

Salg av kaffe og vafler.
VELKOMMEN OMBORD !

Kulturnatten arrangeres av Oslo Kommune ved Kulturetaten.
Hele programmet ligger på oslokulturnatt.no, og alle arrangementene er gratis.

Sjøsetting av DS Hestmanden

Gå gjerne inn på www.bredalsholmen.no for mer informasjon