Dampskibsposten 

Dampskibsposten er medlemsbladet til Norsk Veteranskibsklub. Bladet fungerer også som medlemsblad for Veteranskipslaget Fjordabåten, Nord-Hordland Veteranbåtlag, Atløys venner og Nordenfjeldske Staalskibs-Union, og utgis i samarbeid med disse. Det kommer ut tre ganger i året, og har 56 sider. Innholdet er hovedsaklig informasjon om de fem organisasjonene og skipene deres, men også annet stoff om maritim historie. Opplaget er 2210.

 

Redaktør :

Georg Jensen, Olav Trygvasonsgt. 43,
2319 Hamar,
tlf. 62 52 28 45 (priv.) - 926 19 163 (arb.)
e-post: geojense@online.Manuskripter, bilder etc. til Dampskibsposten sendes redaktøren, helst på e-mail, men disketter, maskin- eller håndskrevne inllegg mottas med takk.
Redaktøren forbeholder seg retten til å endre inkommet materiell.
Inlegg står for skribentens regning og er ikke nødvendigvis veteranklubbens syn.

Abonnement

Ønsker man å motta bladet uten å være medlem i en av de fire fartøyvernorganisasjonene, er det også mulig å abonnere direkte på det. Dette koster 150 kroner i året. Abonnement kan bestilles fra:

Norsk Veteranskibsklub
Postboks 1287 Vika
0111 Oslo

eller

e-mail: nvsk@nvsk.no.