HESTMANDEN
ex VEGAFJORD ex HESTMANDEN Hestmanden


Hjemmehavn: Kristiansand, Vest-Agder
Kjenningsbokstaver: LECN
Byggeår: 1911
Tonnasje: 755 bruttotonn
Lengde: 195,2'


HISTORIKK
D/S "Hestmanden" ble bygd ved Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri i 1911 for A/S Vesteraalens Dampskibsselskab. Fartøyet gikk i godstrafikk på kysten. I perioden 1915-1917 gikk den imidlertid i Nordsjøfart, blant annet med kull mellom England og Frankrike. Fra 1917 til 1919 var fartøyet utleid til britiske myndigheter og gikk i britiske farvann og med britisk mannskap. I juni 1940 gikk "Hestmanden" i konvoi over til Skottland, hvor den ble innlemmet i Nortraship-flåten. Deretter gikk den i fart i britisk farvann. I 1945 kom den som første norske fartøy tilbake til Nord-Norge med forsyninger. Frem til 1952 gikk så fartøyet i utenriksfart og i godstrafikk mellom Oslo og Kirkenes. I 1955 ble fartøyet solgt til Høvding Skipsopphugging i Sandnessjøen og ble omdøpt til D/S "Vegafjord". Skipsopphuggeriet brukte den dels til å frakte skrapmetall, dels som bergingsbåt. I 1965 ble den lagt i opplag. "Hestmanden" ble fra verftet utstyrt med en trippel ekspansjon dampmaskin på 550 IHk. Fartøyet ble ombygd i 1946/47 og fikk da delvis nytt overbygg, ny innredning og dessuten oljefyrt kjele. I 1979 ble fartøyet kjøpt av Norsk Veteranskibsklub. I forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995 bevilget Stortinget 5 mill. kr til restaurering av "Hestmanden". D/S "Hestmanden" er det siste av Nortraships fartøyer og skal bli et flytende museum og et minnesmerke over norske sjøfolks innsats under to verdenskriger. Den samlete restaureringen er kostnadsberegnet til 59 mill. kr. Arbeidene utføres ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Trearbeidene utføres i samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter. Restaurering og museumstilpasning gjøres i nært samarbeid med Riksantikvaren. Det norske Veritas sponser prosjektet med kontroll- og rådgivningstjenester.
Fikk status som verneverdig skip i 1996

Tilhørte NVSK alene fra 1979 til 1996

Nåværende eier:
Stiftelsen Hestmanden

Under restaurering i Kristiansand