DS PIPPI, ex PELLE , ex PIPPI


Hjemmehavn: Bærum, Akershus
Byggeår: 1882
Tonnasje: 11,82 bruttotonn
Lengde: 43,2'

HISTORIKK
D/S "Pippi" ble bygd av Motala Mek. Werkstad, Sverige, i 1882 som lystyacht for grosserer Herman Eger i Kristiania. I 1883 ble fartøyet solgt til Hans Aaholm i Arendal og ble satt inn i forskjellige lokalruter mellom Arendal, øyene og distriktet øst og vest for byen under navnet "Pelle". Firmaet Jacobsen & Thorsen var eier av dampbåten mesteparten av tiden fram til 1961, da den ble tatt ut av drift.

"Pippi" fikk som ny installert en dampmaskin på 15 IHK bygd ved Motala Mek. Werkstad. Dampmaskinen er i dag deponert på Norsk Teknisk Museum i Oslo. Fartøyet har opp gjennom årene gjennomgått flere endringer, som alle har medført en forringelse fra lystyacht til røff lokalrutebåt.

"Pelle" tilhørte NVSK fra 1964 til 1972. Senere har den hatt flere eiere, forlist 3 ganger og har vært utsatt for sterkt forfall. I 1978 ble den satt på land.

I 1985 ble fartøyet overtatt av Stiftelsen Norsk Fartøyvern og konservert og satt under tak i påvente av senere restaurering som lystyacht.

Fikk status som verneverdig skip i 1991

Ligger på land i Lommedalen utenfor Oslo. I svært dårlig stand. Ingen aktivitet

En gruppe på 20 dampskipsentusiaster i Arendal har etablert Stiftelsen D/S "Pelle". Formålet er å få liv i den gamle kjæledeggen - enten prosjektet vil bli gjennomført ved å restaurere det gamle skroget eller bygge en helt identisk båt etter de originale tegningene.