D/S "Stord I"

Lokalruteskip

Bygget i 1913

Tilhørte NVSK fra 1980 til 1981

Nåværende eier:
Veteranskipslaget Fjordabåten

Under restaurering i Bergen