Nordsteam

Organisasjonen Nordsteam ble stiftet i 1976 av de tre nordiske fartøyvernorganisasjonene Norsk Veteranskibsklub, Sällskapet Ångbåten og Dansk Veteranskibsklub. Siden den gang har disse tre organisasjonene med jevne mellomrom arrangert Nordsteam-stevner i Norge, Sverige og Danmark.Nordsteams historie

Nordsteam er et samarbeid mellom de tre nordiske fartøyvernorganisasjonene Norsk Veteranskibsklub, Sällskapet Ångbåten og Dansk Veteranskibsklub. Det ble til etter et ganske tilfeldig møte mellom de tre dampskipene "Kysten I", "Bohuslän" og "Børøysund" i Tønsberg i 1975. Der ble det bestemt å ha et veteranskipsmøte i Gøteborg året etter. Ni veteranskip møttes der i 1976, og sammenslutningen Nordsteam ble dannet.

Siden har det med mer eller mindre jevne mellomrom, blitt organisert veteranskipsstevner i de tre landene Norge, Sverige og Danmark i Nordsteam-regi.

Det første Nordsteam-stevnet var altså i Gøteborg i 1976. De neste stevnene var:

København, 1978
Oslo, 1980
Mariestad, 1983
København, 1988
Tønsberg, 1990
Gøteborg, 1994
København, 1996
Bergen, 2000
Bergen 2005
Göteborg 2007

Nordsteam-stevnet i Bergen 2000, var Veteranskipslaget Fjordabåten i Bergen hovedarrangør for, med Norsk Veteranskibsklub, Nord-Hordland Veteranbåtlag og diverse andre organisasjoner som samarbeidspartnere.

Tidlig i 2004 avgjorde de tre organisasjonene Norsk Veteranskibsklub, Sällskapet Ångbåten og Dansk Veteranskibsklub at de hver for seg kan arrangere Nordsteam-stevner i sine respektive land, uavhengig av rekkefølgen på stevnene. Som følge av dette arrangerte Norsk Veteranskibsklub i samarbeid med Veteranskipslaget Fjordabåten igjen arrangere Nordsteam-stevne i Bergen, i 2005.


I 2007 arrangerte Sälskapet Ångbåten Nordsteam i Göteborg

www.steamboat.o.se

I 2008 arrangeres Nordsteam i Stavanger 6 - 10 aug.

www.nordsteam2008.no