Norsk Veteranskibsklub


Norsk Veteranskibsklub ble stiftet i 1964 for å skape interesse for vår maritime fortid, og særlig for dampskipsperioden. Klubbens formål har hele tiden vært å bevare et representativt utvalg dampfartøyer for ettertiden. Klubben er organisert som en ideell forening, og alt arbeid er basert på dugnadsinnsats.

Norsk Veteranskibsklub samarbeider med tilsvarende organisasjoner i inn- og utland. Klubben er medlem i Norsk Museumsforbund og Norsk Forening for Fartøyvern. Forholdet til norske myndigheter, særlig Riksantikvaren, er meget godt. Klubben har i dag to skip, "Børøysund" og "Styrbjørn", som begge har formell status som "verneverdig skip". Dette innebærer at klubben må følge antikvariske prinsipper i bevaringsarbeidet.

Medlemsaktiviteten består i å operere og vedlikeholde klubbens to skip. I sommerhalvåret fungerer mange av de aktive som mannskaper på "Børøysund" når hun leies ut til charterturer i indre Oslofjord.

Klubben gir ut medlemsbladet "Dampskibsposten" tre ganger i året, i samarbeid med Veteranskibslaget Fjordabåten, Nordhordland Veteranbåtlag, Atløys venner og Nordenfjeldske Staalskibs-Union.

Norsk Veteranskibsklub er også part i Stiftelsen Hestmanden, som eier og restaurerer det dampdrevne lasteskipet "Hestmanden".

Alle som har interesse for vår maritime fortid kan være med i Norsk Veteranskibsklub. Vi har medlemmer i alle aldre, fra alle samfunnslag og de fleste yrkesgrupper. Om du ikke har anledning til å kunne delta aktivt, er du like velkommen som passivt medlem. I dag har klubben omkring 550 medlemmer, hvorav ca. 10 prosent er aktive.

Medlemskapet koster 250 kroner per år (men du kan gjerne betale mer). Beløpet går til arbeidet med å bevare klubbens fartøyer.

Bedriftsmedlemskap koster 1000 kroner per år.