Kystkultursenteret ble stiftet i 1994, med formål å arbeide for opprettelsen av en museumshavn for bevaringsverdige fartøyer, og et senter for det frivillige kystkulturvernet i Norge, i Oslo.

OMK er organisert som en stiftelse, og har følgende organisasjoner som medlemmer:

  • Forbundet KYSTEN
  • Seilskøyteklubbe Colin Archer
  • Den norske Veteranredningsskøyte Forening
  • Norsk Motorskøyteklubb
  • KFUM Oslo Sjøkorps
  • Norsk Veteranskibsklubb
  • Fartøylaget KNM Alta

OMK disponerer skurene 28 og 29 på Nordre Akershuskai, med tilhørende kai, samt østsiden av Rådhusbrygge 1. På OMKs område ligger også tre små trebygninger som brukes av Norsk Veteranskibsklubb. Skur 28 inneholder Forbundet KYSTENs sekretariat og møtelokaler for OMKs medlemsorganisasjoner. Skur 29 blir brukt som lager og verksted for fartøyene i havnen.

Følgende fartøyer har plass på OMKs område:
Minesveiperen KNM 'Alta'
Det kullfyrte passasjerskipet D/S 'Børøysund'
Bilfergen M/S 'Tjeldsundfergen III'
Den bermudariggede ketchen S/Y 'Mohawk'
Den kullfyrte slepebåten S/S 'Stybjørn'.

Oslo kystkultrurstevne
Det blir årlig arrangert et stevne i regi av OMK, kalt Oslo kystkulturstevne (tidl. Akershusstevnet), som samler bevaringsverdige og tradisjonelle fartøyer i området rundt Nordre Akershuskai. Stevnet i 1998 samlet omkring 70 fartøyer i alle størrelser fra de minste på omkring 15 fot, til de største på omkring 150 fot.
Formålet med stevnet er å vise hvilket mangfold av verneverdige og tradisjonelle fartøyer som finnes, og poengtere behovet for en fast museumshavn hvor de kan vises for allmenheten.

Mer informasjon
For nærmere informasjon om OMK og Akershusstevnet kan man ta kontakt med:

Oslo Maritime Kulturvernsenter ( www.akershuskaia.no)
Skur 28, Nordre Akershuskai
0150 Oslo

Leif Erik Ellingsen (daglig leder)

tlf.: 415 45 757

e-post: leif@flyt.no