Stiftelsen Hestmanden

Etter at Norsk Veteranskibsklub hadde eid lasteskipet "Hestmanden" i femten år, innså klubben at den ikke ville klare å få restaurert det alene, samtidig som den skulle ta seg av de andre skipene sine. Klubben begynte derfor å arbeide med å få dannet en stiftelse som kunne overta skipet. "Stiftelsen Hestmanden" ble opprettet i 1995, og generalforsamlingen i Norsk Veteranskibsklub vedtok å overlate "Hestmanden" til stiftelsen.

"Hestmanden" ble slept fra Trondheim til Kristiansand i 1992. Hun ble da lagt i opplag ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, som ble ett av de tre nasjonale fartøyvernsentrene. I 1995 ble hun dokksatt der, og restaureringsarbeidet begynte. I 2002 var arbeidet med skroget ferdig, og skipet ble utdokket for å testes. Det var svært vellykket, og skipet ble så satt inn i dokken igjen, for at arbeidet skulle fortsette. Legging av nytt værdekk er nå igang.

Mer om "Hestmanden" og stiftelsen kan man lese på stiftelsens egne web-sider: